Loop ik risico's om in de toekomst minder stevig op mijn LEGS te staan?